Welke actie neem jij voor het zetten van een

Het is belangrijk dat je niet alleen nu maar ook in de toekomst werk hebt dat op een positieve manier bijdraagt aan wie je bent.

Om dit te realiseren is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen inzetbaarheid en in staat bent om zelf je loopbaan vorm te geven. Om zo zelf het initiatief te kunnen nemen.

Inzetbaar zijn betekent niet alleen aantrekkelijk zijn voor werkgevers op de arbeidsmarkt, maar vooral ook in staat zijn om werk te vinden en te behouden dat aansluit bij wie je bent en wat je echt belangrijk vindt om te doen. Als dat lukt, kun je langdurig van waarde zijn op de arbeidsmarkt. Dit maakt je niet alleen zelf krachtiger en flexibeler, maar ook de organisatie waarin je werkt. Om je hiermee op weg te helpen, geven we jou de mogelijkheid om het APQ-programma te doorlopen.

Waarom?

Wat zit er in?

Het APQ-programma geeft je een helder beeld van je huidige plek op de arbeidsmarkt en het perspectief op werk in de toekomst. Binnen 15 minuten weet je waar je staat. In je persoonlijke rapport staan concrete tips en adviezen om je arbeidsmarktkansen te vergroten. 

Arbeidsmarktwaarde

In het eerste onderdeel 'Arbeidsmarktwaarde' vragen we je om enkele vragen over jezelf te beantwoorden. Deze gegevens hebben we nodig om je arbeidsmarktwaarde vast te stellen. Je arbeidsmarktwaarde geeft inzicht in de mate waarin je nu en in de toekomst aantrekkelijk bent op de arbeidsmarkt; in je huidige baan of in een andere functie.

APQ- vragenlijst

In het tweede onderdeel maak je de ‘APQ-vragenlijst’. In deze vragenlijst worden vragen gesteld die te maken hebben met jouw inzetbaarheid. Zo geef je aan hoe je er nu voorstaat en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

APQ-rapport

Als je beide onderdelen hebt ingevuld, kun je in het onderdeel 'APQ-rapport' jouw resultaten bekijken. De rapportage geeft niet alleen zicht op je huidige arbeidsmarktkansen en inzetbaarheid, maar zet je ook aan tot nadenken. Wat kun je doen om je kansen op de arbeidsmarkt en je slagkracht te vergroten?

Achtergrond
Het APQ-programma is het meest ingezette instrument op het gebied van arbeidsmarktwaarde en is gebaseerd op grote actuele datasets. Bijzonder is dat er ook op basis van de recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van employability, direct concrete verbetertips worden gegeven. Uit internationaal onderzoek blijkt dat jouw eigen acties veel invloed hebben op het verloop van je loopbaan. De acties die je helpen bij een volgende stap in je loopbaan bestaan uit de 4 C's van proactief loopbaangedrag.
Controle over je werksituatie
Control: Controle hebben over je eigen werksituatie - Om inzetbaar te blijven is het van belang dat je controle hebt over je eigen werksituatie. Je hebt controle wanneer je het gevoel hebt zelf invloed te kunnen uitoefenen op je eigen situatie en wanneer je goed op de hoogte bent van jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Inzicht in jezelf en je kansen
Curiosity draait om nieuwsgierigheid naar jezelf en je mogelijkheden. Het is belangrijk dat je voldoende inzicht hebt in je persoonlijke kwaliteiten en dat je actief op zoek gaat naar informatie over welke kansen er op de arbeidsmarkt voor jou aanwezig zijn.
Plan je loopbaan vooruit en werk aan persoonlijke ontwikkeling
Bij Concern gaat het er om dat je je bewust bent van de noodzaak om je op de toekomst voor te bereiden. Om je goed aan te kunnen passen op toekomstige veranderingen en om je persoonlijke doelen te bereiken is het van groot belang dat je je doelen concreet formuleert, een stappenplan maakt en je er voor zorgt dat je blijft leren en ontwikkelen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van plannen. Mensen die vooruit plannen en duidelijke doelen stellen hebben een veel grotere kans om deze doelen te behalen dan mensen die dat niet doen. Zorg er dus voor dat als je iets in je werksituatie wilt veranderen, je daar een goed plan voor maakt.
Geloof in eigen kunnen bij het zoeken naar (ander) werk
Wanneer je vertrouwen hebt in je eigen kunnen, is het vaak makkelijker om actie te ondernemen en energie voor iets op te brengen. Dat geldt ook voor het zoeken naar (ander) werk of binnen je werk.